Windows registret

Vad är Windows registret för en grej? 

Registret är som ett bibliotek

Windows registret på din dator är det centrala biblioteket (databasen) för alla installationer och inställningar i ett Windows operativsystem. Windows registret innehåller inte bara all information beträffande alla installationer, men innehåller även avgörande information för och om själva operativsystemet, inklusive kerneln. Enkelt sagt: kerneln är operativsystemets hjärta som sköter det fullständiga hushållet för alla datorns systemkällor och kommunikationen mellan hårdvara och mjukvara. På det sättet sparas även alla inställningar, användarassociationer och filassociationer i registret. Filassociationerna bestämmer vilket program som startas när man öppnar en fil. På sådant sätt är det Windows registret en kritisk faktor när det gäller datorns funktion. Man borde behandla det med mycket omsorg.

Därför är det viktigt att inse att när man installerar och tar bort mjukvara ständigt lämnas det mjukvarufragment i Windows registret: förlorade filer, svävande uppstartningsåtgärder, skadade operativa program. Registret blir stökigt och därför fastnar allt mer och mer och uppkommer konflikter. Datorn kan då bli seg i längden, starta upp långsamt och det uppkommer fler Windowskrascher. Detta kan även skapa Windows dll-problem som man fasar för. Att rensa upp det här skräpet med hjälp av en registry cleaner är även då nödvändigt.

Vi rekommenderar att regelbundet utföra en diagnosgenomsökning med en bra registry cleaner som Registry Mechanic för att se kontamineringen och den tillhörande skadenivån i ditt Windows register. Eftersom registret är väldigt känsligt borde du inte försöka själv eller använda den första bästa registry cleaner för uppgiften. När du vill utföra en registergenomsökning eller reparera ditt register ska du välja en högvärdig produkt av ett pålitligt och erkänt företag.

Hur funkar registret av Windows?

Windows-registret används av Windows-operativsystemet och andra applikationer för att lagra information om användare, och ändra den aktuella systemkonfigurationen. Ständigt vara i registret förändringar och information den innehåller Windows och alla program körs på datorn. Varje gång ett program öppnas eller installeras, tas upp i Windows-registret. Information är alltid lagts till i registret, utan också bort. Till exempel genom borttagning av programvara har en inverkan på din totala systemkonfiguration och informationen i Windows-registret är.
Som sagt, är registret i Windows-operativsystemet en extremt välorganiserad kunskapsbas som är nödvändig för drift av Windows och Windows-tjänster körs. Informationen i denna databas är logiskt organiserat i ett gigantiskt träd. Varje nod i detta träd är ett register (tangenten) kallas. Denna nyckel är i sin tur uppdelad i ytterligare andra undernycklar. Varje nyckel i registret undernyckeln kan innehålla en eller datavärden (värden) kallas. Ibland är det så att det bara finns en registernyckel innehåller all information om att en viss programvara behöver köras. I andra tillfällen, är ett program en nyckel för att öppna och de värderingar som registernyckeln. En registernyckel kan innehålla valfritt antal värden. Den nuvarande informationen lagras i registerposter. Dessa registerposter att presentera sig som filer. Registerposter är den lägsta nivån i en Windows-registret. Varje uppsättning av specifika registernycklar och undernycklar är en unik väg som går till en viss registerpost.Registerposten namnen är unika i denna unika väg. Den har en registerpost som refereras av hela registret sökväg och namn. Följande bild visar hur en Windows-registret viktig struktur ser ut. Du kan bra se det när du  öppnar Regedit. I den här bilden kan du se en lista över de viktigaste mappar i Windows-registret. Varje mapp poppar öppna om man har en trädstruktur.

Inga två är samma eftersom i Windows registret finns spefika information om all hårdvara och mjukvara som är  installerade och tillgängliga för datorn. Värdena för registerposter är specifika för datorn och dess aktuella konfiguration.Dessutom delar av registret återskapas varje gång Windows startar. Detta gör att en hel del registerändringar försvinner när du startar om datorn. Placeringen av registerposter kan ändras. Registerposter kan flyttas genom enrespektive programuppdatering. Vissa program flytta hela sektioner av Windows-registret till en ny plats när entjänst eller funktion är aktiverad. Vi hoppas att denna introduktion till Windows-registret har varit intressant. Köp bara en bra registry cleaner om du ska rensa registret.

 

Terug naar boven Till toppen
Hemsida: registry cleaner Registry cleaner
Share

Author: