Optimera Windows

by Datorservice on October 4, 2012

Optimera Windows?

Optimera Windows kan man bäst göra med PC Health Advisor. Microsoft Partner ParetoLogic har utvecklad PC Health Advisor för att optimera Windows på ett smydigt sätt. Snabba upp datorn med PC Health Advisor!

Läs mer om PC Health Advisor!

Optimera Windows med PC Health Advisor:

Med PC Health Advisor kan du konfigurera flera olika inställningar för att optimera Windows, öka prestanda och anpassa din dator till dina behov. Det finns även alternativ för att frigöra utrymme på din dator. Windows Optimeringsinställningarna är följande:

  • Optimera Windows: registret

optimera WindowsNär registret blivit stort kan datorns prestanda försämras och datorn kan bli instabil. Vissa datoranvändare lägger ned mycket tid på att gå igenom och redigera registret manuellt. Detta kan ta väldigt lång tid och det kan även vara riskfyllt. PC Health Advisor har en bra registry cleaner för att rensa registret.

  • Optimera Windows: tillåt Hybridströmsparläge

Hybridströmsparläge är en funktion i Windows Vista och Windows 7 som utformats i huvudsak för stationära datorer. Hybridströmsparläge kombinerar strömspar- och vilolägen. Dokument och program placeras i minnet på hårddisken varefter datorn försätts i ett vänteläge med låg strömförbrukning. Fördelen är att du snabbare kan återgå från vänteläget och att det är mer tillförlitligt vid strömförluster eftersom Windows kan återställa arbetet från hårddisken. När hybridströmsparläge är aktiverat används det automatiskt när datorn försätts i viloläge.

  • Optimera Windows: tillåt Viloläge

Viloläge är en vanlig funktion i nyare Windows-operativsystem. Det är ett strömsparläge som främst utformats för bärbara datorer för att minska batteriets strömförbrukning. I sparläget placeras ditt arbete och inställningarna i minnet och en liten mängd ström förbrukas. I viloläget placeras dina öppna dokument och program på hårddisken och därefter stängs datorn av. Av de tillgängliga strömsparlägena i Windows förbrukar viloläget minst ström. På en bärbar dator kan du använda viloläget om du inte tänker använda datorn under en längre tid och det inte finns möjlighet att ladda batteriet.

  • Optimera Windows: Aktivera Skrivbordssökning

Den här funktionen har utformats för att söka igenom innehållet på datorn på liknande sätt som vid en sökning på webben. Sökningar kan omfatta objekt som textdokument, multimediefiler (ljud, bilder, video), webbläsarhistorik, e-postarkiv och mer. Den här formen av sökmotorer kräver indexdatabaser som måste underhållas i systemet. Det kan vara fördelaktigt att inaktivera detta för att spara på hårddiskutrymmet.

  • Optimera Windows: rensa växlingsfil vid omstart

Växlingsfilen innehåller virtuellt minne som används för att lagra anvisningar eller data. Det är en dold fil på datorns hårddisk som nyare operativsystem (Windows XP och senare) utnyttjar på liknande sätt som RAM (Random Access Memory). Den här informationslagringen till växlingsfilen kan påverka datorns prestanda. Med de flesta nya datorsystem är detta emellertid knappt märkbart. Genom att aktivera detta alternativ rensas växlingsfilen och det kan innebära att det tar längre tid att stänga av datorn. Växlingsfilen kan innehålla känslig information som till exempel lösenord och därför kan det vara bra att aktivera detta alternativ. Vissa säkerhetsexperter rekommenderar att växlingsfilen ska rensas för att minimera säkerhetshoten.

  • Optimera Windows: Aktivera Förhämtning

Funktionen Förhämtning i Windows-operativsystemen (XP och senare) är en komponent i systemet för minneshantering. Förhämtningsfunktionen i Windows-operativsystem påskyndar Windows-startprocessen och programstarterna. Att inaktivera funktionen kan ha en negativ effekt. Det kan ta längre tid att starta ofta använda program eftersom det saknas cache. Om ditt system har lägre prestanda kan starttiderna märkbart förlängas, speciellt om ett stort antal program kan förhämtas.

Som du kanske märkar, PC Health Advisor™ är en omfattande lösning för att optimera Windows, hålla datorer vid god “hälsa”,  så att de hela tiden har bästa prestanda.

 

Terug naar boven Till toppen
Hemsida: registry cleaner Registry cleaner
Share

Relaterade  märke och posts:

 

 

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: