Defragmentering

by Datorservice on October 5, 2012

Defragmentering av hårddisken

Ett datorsystem blir fragmenterat när delar av filer sparas på olika ställen på hårddisken. I stället för att lagras som en komplett enhet på angränsande disksegment delas filerna upp och lagras uppdelade. Detta orsakas vanligtvis av att filer och program av olika storlekar tas bort eller sparas eller på grund av extrautrymme som tilldelats av operativsystemet. När ett område i datorn har blivit fragmenterat och fler och fler filer tas bort och sparas blir systemet ännu mer fragmenterat.

defragmentering

Fragmenteringen leder till prestandaförsämringar och ett mycket fragmenterat system kan resultera i att det tar lång tid att starta program eller öppna filer. Det som sker rent tekniskt är att det tar längre tid att förflytta ett hårddiskhuvud över ett fragmenterat område jämfört med ett filområde som är bättre sorterat och mindre fragmenterat. Vill du optimera Windows … det är så att defragmentering kan snabba upp datorn.

 

Defragmentering med PC Health Advisor

Defragmenteringsprocessen åtgärdar fragmenteringsproblemen. Innan defragmenteringen analyseras datorn för att kontrollera om den behöver defragmenteras. Om systemet behöver defragmenteras sorterar PC Health Advisor fysiskt om diskinnehållet så att olika delar av filer sparas i ordning och närmare varandra. Uniblue har ocskå en lösning för att åtgärdar fragmenteringsproblem. Vi rekommenderar PC Health Advisor.

 

 

Med PC Health Advisor du kan:

  • Analysera hårddisken för att få reda på vilka filer som kan defragmenteras, och hur mycket diskutrymme som finns tillgängligt.
  • Rensa ut alla onödiga filer, inklusive skräpfiler och gamla säkerhetskopior som tar upp diskutrymme i onödan.
  • Komprimera stora filer för att skapa värdefull lagringsplats
  • Hantera enkelt inställningar och öppna grundläggande systeminformation.

Du kan ställa in ett defragmenteringsschema i PC Health Advisor så att ditt datorsystem automatiskt defragmenteras regelbundet.  analyserar hårddisken och berättar om allt är i ordning och om du kan frigöra utrymme. Med hjälp av PC Health Advisor får du ett system som du kan återställa, underhålla och se till att det är säkert.

Läs mer om PC Health Advisor

 

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: