Datorproblem - Registry Cleaner Advisor Sverige

Datorproblem

Vilka orsaker finns der för dator problem:

1. Men kan få datorproblem när Windos-registret när du inte använder en registry cleaner.

Du får problem med din dator om du inte rensa upp i Windows-registret. Windows-registret kräver underhåll. De flesta datoranvändare är omedvetna om de vanligaste symptomen på Windows-registret problem. Dessa symtom tyder på att det förmodligen klokt att registret rengöring. Detta är inte förvånande när man betänker att de flesta människor inte vet vad en Windows-registret är och vad det ska vara i Windows operativsystem. Det är ändå bra att känna till något om de symptom som datorn blir när det finns problem i Windows-registret eftersom det är en integrerad del av din dator.

I princip lagrar registret alla ändringar och konfigurationer av operativsystemet Windows. På grund av hur registret fungerar blir smutsig. För mer information om registret kan du läsa följande artikel: Windows-registret. Nu kommer vi att diskutera symptom på en smutsig Windows-registret.

Symtomen på  datorproblem med Windows-registret:

  • Datorn är långsam och startar mycket långsamt. Detta beror på att operativsystemet  har problem hitta information på grund av alla gamla trumman och tomma registernycklar i registret.
  • Datorn kraschar eller fryser ofta och ofta visar en blå skärm (blå skärm).
  • Vissa program startar inte när du klickar på de. Du kommer att märka att respektive program är långsamere eller bara startar när du startar om datorn helt.
  • Det förekommer många fel som den fruktade DLL fel. Ibland kan dessa fel visas även när du försöker installera nya program.

Felsökning – symptom på registret problem. För att vara helt säker på att problemen orsakas av det register som bäst kan gå vidare med ett undantag metod.Vi rekommenderar att du uppdaterar virusskydd och sedan hela systemet för potentiella virusangrepp. En virusinfektion i Windows-registret kan orsaka systemfel och register istället för återstående program ruttna av dåligt borttagna programpaketet. När det gäller ett virus och viruset tas bort, ska du omedelbart se en betydande förbättring av datorns prestanda. Detta är inte fallet, måste du rensa registret med en registry cleaner. Läs mer om rensa upp registret med Registry Booster eller Registry Mechanic.

2. Men kan få dator problem när dina hårddiskar är fragmenterade.

Du får problem med datorn om du inte defragmentera dina hårddiskar. Om du vill snabba upp din dator måste du defragmentera hårddisken. Hårddisk fragmentering är en smygande process och slöar ner datorn på rätt sätt om du inte gör någonting.Operativsystemet Windows platser filer och program på hårddisken där faktiskt plats. En fil inte nödvändigtvisvisar en fast fysisk plats lagras. I själva verket är en hårddisk eller hårddisk fragmenterad med tiden. Hundratalsfiler är trasiga och utspridda på olika platser på hårddisken. Detta bromsar svarstiden på din dator ordentligteftersom denna information är inte lättillgänglig.

3. Men kan få datorproblem när drivrutinar är inte updaterad.

Datorproblem orsakas av hårdvara fel och misslyckanden kommunikation på grund av saknade drivrutinsuppdateringar. Det är inte en dålig idé att då och då kontrollera din PC för föråldrade drivrutiner och uppdateringar som saknasdrivrutiner som datorn behöver för att kunna fortsätta arbeta. När du arbetar med en gammal version av drivrutinenkan få konsekvenser för respektive datoriserad anordning. Till exempel, om ditt grafikkort är föråldrad och inte längre passar din nuvarande Windows-version, vilket kan påverka prestraties grafikkortet. En långsam dator kanvara relaterad till en gammal drivrutin. Dock händer detta inte ofta. Trots att hålla din Windows-drivrutiner är en viktig dator underhållsåtgärd .

4. Men kan få datorproblem när du har för många installationer.
Om din dator har blivit långsam, detta är faktiskt ett mycket vanligt fenomen när du använder datorn under en längre tid och ofta. Hur som helst, enkelt uttryckt, kan många programinstallationer också orsaka förseningar,speciellt om bakgrunden tegerlijkertijd roterande eller om du låter det starta direkt till Windows startar. Så, i detta fall, det är bara en kort stund nära onödiga program. Men som nämnts ovan, måste din dator underhåll och du börrensa din dator precis som en bil. Vi vidtar inga åtgärder och låta allt ha sin gång, datorn långsam och vi kommer att drabbas av irriterande problem med Windows och det övergripande systemets prestanda.

Som nämnts tidigare, inte bara roterar för mycket programvara som fungerar på datorn kan sakta ner din dator. Vi har mer och mer anpassade för att installera mjukvara som vi faktiskt aldrig eller nästan aldrig använder. Det är bättre att ta bort dem eftersom de tar onödig press på dina systemresurser. Detta gäller även förinstalleradetestversionen test eller efter en viss tid obrukbar och endast ställa krav på datorn. Borttagning programvara sker via Start> Kontrollpanelen> Programvara> Program Ändra / Ta bort. Välj det program du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort bredvid den. Starta sedan om datorn.

STOPP!! Finns där inte bara en lösning för alla dessa datorproblem?
Detta är en fråga vi ofta har fått från våra läsare. Lyckligtvis är svaret positivt. Nyligen har framsteg gjorts det enklare och billigare att reparera och underhålla datorn med en PC-lösning. PC-lösningen heter PC Health Advisor. Datorproblem löser du snabbt. Snabba upp datorn med PC Health Advisor!